Ljungsbro Primusvägen

Fakta

Geografiskt område:  Ljungsbro

Beskrivning

Kom och lek i sandlådan, ja oavsett väder eftersom halva sandlådan står under sol- och regnskyddstaket. Gunga i två enpersongungor och två babygungor. Vippgunga på två hästar på planen med röd gummimatta. Hoppa upp på den svarta plattan på snurrpinnen med gulknopp i toppen. Spring och håll balansen på det roterande hjulet och åk i rutschkanan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se