Ljungsbro Råleden

Fakta

Geografiskt område:  Ljungsbro

Beskrivning

Lek inuti huset i sandlådan med sittkant. Klättra upp i ställningen med rutschkana eller gå direkt till gungorna för att få härligt med fart. Hoppa i hagen på asfalten eller slå dig ned vid bänkarna och borden. Gör akrobatik på volträcket och spela boule. Spring på fotbollsplanen med två mål.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se