Malmslätt Källgatan

Fakta

Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Ge er iväg på en resa med lastbilen. Stig av och ge dig ut på upptäcktsfärd. Hoppa mellan stockarna och över på balansbommarna in mellan de svajande buskarna. Kom ut på terrassen på båten med namnet Hoppetossa. Sitt kring masten eller på bänken vid fören. Gå på terrassen över till gungorna eller klättra upp till klätterställningen med rutschkana. Vila i hängmattan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se