Malmslätt Mariedalsgatan

Fakta

Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

om hit för att vippa över vågorna på fiskarna i gungbrädan. Klättra på fästen uppför tre klätterväggar. I klätterställningen finns utkikstorn, rum att gå emellan, brandstång och rutschkana att åka nedför. Lekhuset vid sanden har bakbord och en träterrass. Sandlådan har en sittkant i trä. På kullen finns en cykel- och pulkabacke. Grusstigar leder in i skogen.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se