Malmslätt Södermalmsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Innanför trästockarna kan de små barnen leka i sanden. Vid träbänken finns bakbord med tre små stolar. I nästa lekdel finns gungor, karusell och ett litet rum med tak och utkikshål. I parken finns även stenar att hoppa mellan och träpinnar att springa runt. På gräsmattan står två fotbollsmål och barnen kan springa upp på kullar och stenar.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se