Malmslätt Tokarpsvägen, Norrgatan

Fakta

Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Lek i sandlådan med sittkant, två lekhus med träterrasser och bakbord. Rid två tillsammans på kamelen eller själv på dromedaren. Svinga i gungor, spring eller åk karusell på det roterande hjulet. Ta dig upp för klätterställningen med klätterrep, klättervägg eller ribbänken. Åk ned på rutschkanan eller brandstången. I parken finns picknickbord, basketkorgar och bollplank.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se