Malmslätt Tokarpsvägen, Norrgatan

Fakta

Lekplatsen vid Tokarpsvägen Norrga
  • Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Lek i sandlådan med sittkant, två lekhus med träterrasser och bakbord. Rid två tillsammans på kamelen eller själv på dromedaren. Svinga i gungor, spring eller åk karusell på det roterande hjulet. Ta dig upp för klätterställningen med klätterrep, klättervägg eller ribbänken. Åk ned på rutschkanan eller brandstången. I parken finns picknickbord, basketkorgar och bollplank.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar