Malmslätt Örsättersvägen

Fakta

Lekplatsen vid Örsättervägen Malmslätt
  • Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Lekområdet är format i polygoner, en geometrisk form med fem kanter. Här finns en två meter höga klätterkub. Centralt i lekplatsen finns sittplatser med bänkar och bord. Intill finns fjäderlek, sandlåda med bakbord, lekbuskage och flera gungor. Här finns även en gräsplan med två fotbollsmål.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar