Malmslätt Örsättersvägen

Fakta

Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Lekområdet är format i polygoner, en geometrisk form med fem kanter. Här finns en två meter höga klätterkub. Centralt i lekplatsen finns sittplatser med bänkar och bord. Intill finns fjäderlek, sandlåda med bakbord, lekbuskage och flera gungor. Här finns även en gräsplan med två fotbollsmål.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se