Nykil Bergvallavägen

Fakta

Geografiskt område:  Nykil

Beskrivning

Kom in till lekplatsen med kompisgunga på en mjuk blå gummimatta. Sitt på kanten till sandlådan. Följ stockarna på motorikbanan och gå över hängbron. Svinga dig fram i linbanan. Gå in genom porten med grön och vit skylt med en stor ek. I parken finns lekställning med klätternät, rutschkana, vägg med hål att klättra uppför och lekrum under trappan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se