Nykil Ulltorpsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Nykil

Beskrivning

Vid berghällar och buskar kan barnen springa mellan olika lekredskap. Spela bollsporter mellan basketkorgarna och bollplanken på asfaltplanen. Ta sig uppför repstegar och en klättervägg till nättaket. Gå uppför trappan och åk nedför den breda rutschkanan. Balansera på den vippande träbommen och hoppa mellan stockar och stenar. 

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se