Rappestad Birkagatan

Fakta

Geografiskt område:  Rappestad

Beskrivning

Lek på asfaltsplanen framför bollplanket och basketkorgen. Hoppa upp på den breda gungbrädan med röda små fiskar. Hoppa mellan sitsarna till piruetten som finns i mitten. Innanför båtens reling finns sandlådan, manövrera båten med rodret på båtmasten. Balanssera över de gungande träbommarna. Ta fart i gungorna eller spring på gräsmattorna.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se