Ryd Björnkärrskolan

Fakta

Geografiskt område:  Ryd

Beskrivning

Lek skeppsbrott i klätterställningen eller hoppa mellan stockarna och balansera på träbommen. Det går även att hänga ovanför marken i volträcket. Mellan träden på kullen finns en grillplats att värma sig vid på vintern under sportaktiviteterna på isplanen eller att grilla mat på sommaren. På andra sidan kullarna gömmer sig ett lekhus placerat mitt i sandlådan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se