Ryd Heidenstamsgata

Fakta

Lekplatsen vid Heidenstamsgatan 24 Ryd
  • Geografiskt område:  Ryd

Beskrivning

Längs gång- och cykelstråket mellan bostadshusen finns en lekplats mellan träden. Kom hit och använd gungorna och kompisgungan eller lek på gummimattan med blå cirklar. Hoppa i den vitmålade hagen. Klättra uppför två olika klätterställningar, som har rutschkana, nättak, boxningssäck med mera. Gunga på fjäderleken eller vila på bänken under träden.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar