Ryd Heidenstamsgata

Fakta

Geografiskt område:  Ryd

Beskrivning

Längs gång- och cykelstråket mellan bostadshusen finns en lekplats mellan träden. Kom hit och använd gungorna och kompisgungan eller lek på gummimattan med blå cirklar. Hoppa i den vitmålade hagen. Klättra uppför två olika klätterställningar, som har rutschkana, nättak, boxningssäck med mera. Gunga på fjäderleken eller vila på bänken under träden.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se