Ryd Rydsvägen - Aktivitetspark

Fakta

Geografiskt område:  Ryd

Beskrivning

Aktivitetsparken ligger där Rydskogen möter bostadsområdet och skolan. I gläntan på höjden finns picknickbord och grillplatser vid bergshällar och ängsmarker. Härifrån ser man ut över fotbollsplanen och innanför trädraderna skymtar aktivitetsparken. Den stora asfalterade planen är indelad i olika aktivitetsområden. I centrum finns en basketplan, två kompisgungor och bollplank med målmarkeringar.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se