Ryd Rydsvägen - Aktivitetspark

Fakta

Lekplatsen vid Rydsvägen 290 Ryd
  • Geografiskt område:  Ryd

Beskrivning

Aktivitetsparken ligger där Rydskogen möter bostadsområdet och skolan. I gläntan på höjden finns picknickbord och grillplatser vid bergshällar och ängsmarker. Härifrån ser man ut över fotbollsplanen och innanför trädraderna skymtar aktivitetsparken. Den stora asfalterade planen är indelad i olika aktivitetsområden. I centrum finns en basketplan, två kompisgungor och bollplank med målmarkeringar.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar