Rystad Emil Liedgrensväg

Fakta

Geografiskt område:  Ryd

Beskrivning

En avlång oas för lek. Här finns en blå korggunga, sandlåda med sittkant, klätterställning, sittbänkar och gungor. Längs lekområdets kant går en motorikbana av trästockar. På klätterhuset finns ribbänkar, lekrum, klätterrep, brandstång och rutschkana. Intill finns en gräsmatta med olika kullar och en liten pulkabacke.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se