Sjögestad Fältgatan

Fakta

Geografiskt område:  Sjögestad

Beskrivning

Kom in till parken med tunnlar och motorikbana. Träna i ringarna och på ribbänken. Gå uppför klätternätet eller trappan till klätterställningen, kryp igenom tunneln och åk ned på rutschkanan. Svinga i gungor eller på den lilla elefanten. Samlas bredvid bänkarna vid grillplatsen som finns intill boulebanan. Gör akrobatik på volträcket med tre olika nivåer.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se