Sjögestad Lillågatan

Fakta

Geografiskt område:  Sjögestad

Beskrivning

Svinga i kompisgungan ovanför de röda blommorna i den gröna gummimattan. Gå upp till takhuset på klätterställningen och åk nedför rutschkanan. Vippa på gungdjuret. Baka vid bordet i sandlådan med sittkant. Från bänkarna vid de nyplanterade buskarna kan man se ut över hela parken. I mitten finns en större asfaltplan, där man kan cykla eller springa omkring.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se