Skeda Udde Kvarnfallsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Skeda Udde

Beskrivning

Kom hit och svinga i varierande gungor. Hoppa över hindren och ställ in nivåerna efter önskad utmaning. Lek på den stora sandytan med klättringshus och balans. Åk iväg på traktorn, styr eller sitt med i vagnen. Ta med picknick och samlas vid skogsbrynet.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se