Skeda Udde Sofielundsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Skeda Udde

Beskrivning

Kom och klättra i två klätterställningar med olika rutschkanor, gunga på djuren eller gör sandslott i sandlådan. Svinga i enpersonsgungan, babygungan eller i den större korggungan. I parken kan barnen även hoppa mellan stockar. Har man tur så hittas även en labyrint, frågan är bara om man hittar ut igen?

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se