Skeda Udde Ängdalsvägen

Fakta

Lekplatsen vid Ängdalsvägen Skeda Udde
  • Geografiskt område:  Skeda Udde

Beskrivning

Små barn får racerfart nedför rutschkanan i den röda racerbilen. Klätterställningen är perfekt att leka skeppsbrott i, spring över hängbro och runtom finns räcken att hålla sig i när man hoppar mellan olika platåer på stolparna. Gunga på den lilla elefanten eller i enpersonsgungorna eller babygungan. Lek i sandlådan med sittkant och bakbord.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar