Skäggetorp Skattegården Aktivitetspark

Fakta

Typ av lekplats:  Aktivitetspark
Geografiskt område:  Skäggetorp

Beskrivning

Parken är fylld med sport- och lekupplevelser för barn och ungdomar i olika åldrar. På det asfaltsbelagda markområdet erbjuds fartfyllda sporter. Basket mellan nätkorgar, landbandy, handboll eller andra sporter vid bollplanksmålen. Åk skateboard, longboard, inlines eller cykel på ramper, boxar, räcken och trix ramper. Öva olika svängar genom att följa markmönster som skiljer aktivitetsområdena från varandra.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se