Skäggetorp Centrum - Aktivitetsyta

Fakta

Typ av lekplats:  Aktivitetspark
Geografiskt område:  Skäggetorp

Beskrivning

I parkmiljön vid Skäggetorp Centrum kan man spela volleyboll på de två sandplanerna med nät. Träna styrka i armgångställningen, balansbommen och volträcket. Samlas vid träbänken under pergolan. Det finns även en scen och en trälund. Innanför en hockeysarg kan man spela basket mellan korgarna, landbandy och andra sporter.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se