Skäggetorp Rosendalsskolan

Fakta

Geografiskt område:  Skäggetorp

Beskrivning

Vid de stora granarna finns kompisgunga på blå gummimatta, lekställningar och gymredskap. På klätterställningarna finns utkikstorn, bakbord, balansgång, klättervägg, rutschkana, tornado och glidstång. Om det börjar regna kan man ta skydd och fortsätta leken i repstegar och på klätterväggen. Kom även hit för att träna på fem gymstationer eller för att grilla.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se