Skäggetorp Rågången

Fakta

Geografiskt område:  Skäggetorp

Beskrivning

På lekplatsen finns ett klättringstorn med två klätterväggar, trappor, tak och rutschkana. I sandlådan hittas styrroder med knappar, gungdjur och fyrväppling att leka med. Barnen kan ta fart på den snurrande ringen Supernova eller i någon av de fem gungorna. Intill finns en asfalterad spelplan med basketkorgar och en öppen gräsmatta för springlek och picknickfiltar.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se