Skäggetorp Stiglötsgatan

Fakta

Geografiskt område:  Skäggetorp

Beskrivning

Vid de stora ekarna får leken ta fart, bland annat när barnen tar satts i linbanan och svingas över sanden. Hoppa upp, ned och runt i den roterande gungbrädan. Det går även att ta fart i någon av de traditionella gungorna. I parken finns även sandlåda, två klätterställningar med rutschkana, lekhus och gungdjur. För bollsport finns bollplank, basketkorg och fotbollsmål.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se