Slaka Pilspetsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Slaka

Beskrivning

Vid två upphöjda sandlådor kan man stå och leka eller komma intill med rullstol. Under borden kan barnen krypa in och leka som i en koja. I parken finns karusell på den sandfärgade gummimattan, linbana, kompisgunga och enpersonsgunga. Runt en tall finns en sittbänk. In i skogen går en mountainbike och cykelbana med specialformade svängar och gupp.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se