Sturefors Eldtornsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Sturefors

Beskrivning

På gräsytan mellan Eldtornsvägen och Envägen finns aktiviteter för små barn och för dig som vill spela boule eller äta picknick i det gröna! Lekställningen har en tunnel, rutschkana och gångvägar. Det finns gungor och sandlåda med sittkant och en hinderbana med stenar och stockar. I parken finns även en inhägnad asfalterad spelplan för till exempel landbandy.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se