Sturefors Norrbergavägen

Fakta

Lekplatsen vid Norrbergsvägen Sturefors
  • Geografiskt område:  Sturefors

Beskrivning

Nyckelpigrutschkana, blommor och fjärilar lockar både barn och insekter till lekplatsen. Även sandlådor, asfaltsplanen och gungplatsen är formade i bikupsmönster. Testa att själv få fart i kedjegungorna, vilket görs genom att upprepade gånger dra kedjorna mot sig tills man fått upp rätta svingen. Lek i olika små krypin i lekhuset eller lasta sand på bakborden i sandlådan.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar