Tallboda Hägerhällsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Tallboda

Beskrivning

Ta tag i fästena på väggen och klättra upp till tornet med kikare. Se ut över parken och gräsmattan. Åk rutschkanan ned och testa flipperspel, färg- och formlek som sitter på klätterställningens väggar. Spring över till nästa lekställning, ta trappan upp och glid ned på stången. Ta fart i gungorna eller sitt på träbänksramen och lek med sanden i sandlådan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se