Tallboda Orkanvägen Röjornas väg

Fakta

Lekplatsen vid Orkanvägen Röjornas väg Tallboda
  • Geografiskt område:  Tallboda

Beskrivning

Mitt i gräsmattan finns en stor cirkel av sand med flera träsarger att sitta på. I sanden står två klätterställningar med rutschkana, krypin att leka i och klätterramp. I parken finns en gungbräda som man kan stå upp i och gungdjur att vippa fram och tillbaka med. Intill finns en kulle som blir lagom för pulkaåkning när snön fallit.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar