Tallboda Passadvindsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Tallboda

Beskrivning

Rid fram på valen, lek i sanden mellan lekhus eller vila på träsargen.  Träna smidighet och klättring i ställningen fylld av rep och nät. Hitta spännande färg- och formlek på klätterställningen med rutschkana. Gunga i kompisgungan eller själv på enpersonsgungor.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se