Tallboda Vindarnas väg Tallbodaskolan

Fakta

Geografiskt område:  Tallboda

Beskrivning

Testa på olika sporter i lekplatsen. Skejta på brädan i stålställningen, klättra uppför tre klätterväggar eller hoppa in bland tallarna på motorikbana med stockar. Det går också att hoppa mellan tre cirklar med stora stenar. Gunga på sälen och pandan. Lek i sanden eller träffas vid eldstaden och i lusthuset. Glöm inte att svinga fram i linbanan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se