Tannefors Arbetargatan

Fakta

Typ av lekplats:  Temalekplats
Geografiskt område:  Tannefors

Beskrivning

Följ belysningen och markeringen på landningsbanan in till lekplatsen på flygfältet. På vägen kan man välja mellan att gå, cykla eller hoppa på fartgupp. I parkens mitt har en stor helikopter landat. Klättra in i helikoptern och manövrera med styrroder, utforska helikopterns olika rum eller åk på en av ruschkanorna ut på fallskyddsmattan. Bredvid helikoptern finns en belyst vågramp, för cykel, rullstol och springlek. Det finns även ett flygledartorn, klättra upp för nätet till toppen och få bra utsikter över flygfältet. Uppifrån tornet kan man signalera med flaggor, ljus och ljud.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se