Tannefors Hästskogatan

Fakta

Geografiskt område:  Tannefors

Beskrivning

Gå in på sanden och använd bakbordet eller guppa på gungdjuren. Ta trappan upp i lekhuset, titta ut över lekplatsen och åk nedför rutschkanan eller svinga i någon av de tre gungorna. Kring parken finns en öppen gräsmatta för fri lek som omringas av flera stora träd.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se