Tannefors Lindengatan

Fakta

Geografiskt område:  Tannefors

Beskrivning

Kom in till lekplatsen med flera olika lekrum. Gå in mellan salixbuskarna till karusellen och klätterställningen. Ett pärlband av balansstockar, balanskubb och fältstenar går från trappan, runt lekhuset fram till platsen där man kommer nedför rutschkanan. I parken finns även gungor, kompisgunga, en tronstol med bord och pallar, picknickbord och gräsmattor.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se