Tannefors Snugganparken

Fakta

Geografiskt område:  Tannefors

Beskrivning

Lekhuset med olika nivåer har flera rum. Här kan barnen leka med färg och form, kika ut genom titthål och lägg sand på bakbord. Det finns även en rutschkana. På volträcket kan barnen svinga runt på olika höjder. Hoppa upp och ned på gungbrädan eller vila en stund på någon av bänkarna. Hela parken är inhägnad av ett staket, men alla är välkomna för att leka!

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se