Tannefors Ugglegatan

Fakta

Geografiskt område:  Tannefors

Beskrivning

Lekplatsen ligger vid naturområdet med träd, ängar och buskar att leka bland. Här finns sandlåda med sittkant och bakbord, sittbänkar och picknickbord, lekskulpturer, lekhus, balansgång på ekstockar, kompisgunga, gunga, lekställning för klättring och en rutschkana. 

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se