Ullstämma Basungatan

Fakta

Geografiskt område:  Ullstämma

Beskrivning

Kom och lek i den stora sandlådan med bakbord. Svinga i babysitsen eller pargungan. Klättra upp i ställningen på svarta bollar, eller via trappstegen. Lek med sanden på nederplan eller på andra och tredje våningen. Åk ned på rutschbanan och hoppa över till vippgungan en stund.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se