Ullstämma Klarinettgatan

Fakta

Typ av lekplats:  Aktivitetspark
Geografiskt område:  Ullstämma

Beskrivning

Kom in till lekplatsen mellan svajande videgrenar. Ta rampen in till sandytan och korggungan. Här finns en större klätterställning med många utmaningar för klättring, lek i olika utrymmen och fart nedför rutschkanan eller ståkarusellen. Intill finns en större sandlåda med tillgängligt bakbord och platåer för de mindre att stå på.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se