Ulrika Kyrksätersvägen

Fakta

Geografiskt område:  Ulrika

Beskrivning

Gunga på havets vågor med de fyra röda fiskarna på gungbrädan. Kasta loss i sandlåda med sittkanter i form av en båt, styr med rodret som sitter på båtmasten i fören. Sitt upp och rid iväg på gungdjuren. Träffas och ta paus eller prata vid picknickborden. I parken finns även lekstenar, gungor, sittbänkar, motorikbana och klätterställning med tornado och rutschkana.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se