Vasastaden Bantorget

Fakta

Geografiskt område:  Vasastaden

Beskrivning

Från parkområdet finns titthål och gångar genom lindhäcken in till lekplatsen. Här finns klätterställning med klätterväggar och piruetter att svinga runt på. I parken ligger två små katter och kurrar, kom och klappa och leka med dem. Testa även att balansera över den guppande träbommen. På sidorna av lekplatsen finns sittstockar med utsikt över parken.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se