Vidingsjö Ortgatan

Fakta

Geografiskt område:  Vidingsjö

Beskrivning

I kanten av skogen mot det öppna gräsfältet ligger en lekplats intill den stora stenen och pulkabacken. Lek i klätterställning, rutschkana, gungdjur, gungbräda och lekhus. På asfaltsplanen ritas hopphagar och spelplaner. Glöm inte racket och bollar för att spela rundpingis eller singelmatcher på bordtennisbordet.Här finns även gott om gungor!

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se