Vikingstad Friggagatan

Fakta

Geografiskt område:  Vikingstad

Beskrivning

Gunga med de röda fiskarna, lek i sandlådan eller svinga i gungor. Hoppa på motorikbanan vid de mjuka buskarna. Klättra i ställningen med repnät, lekrum och rutschkana. Volträcket har stänger på tre höjder för arm och smidighetsträning. Om man är tillräckligt lång kan man nå upp till handtagen i hänggungan. Där man får ta fart med benen och armarna. 

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se