Vimanshäll Bockhornsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Vimanshäll

Beskrivning

Grusgången leder fram till fyra stationer för lek. Här finns sandlåda med sittkant, två gungor innanför inspringningsstaket, klätterställning med nättak och klättervägg, gungdjur och lekhus med rutschkana. Utanför finns en gräsmatta, lek mellan fotbollsmålen eller hitta in bland de stora träden vid skogskanten. Intill sandlådan finns bänkar och bord.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se