Vimanshäll Ekorrvägen

Fakta

Geografiskt område:  Vimanshäll

Beskrivning

Under tallarnas kronor finns nu ny spännande lek i form av kompisgunga och vanlig gunga, två olika klätterlekar varav en med rutsch. Här finns även en stor fjädergunglek med plats för många barn och en sandlåda med ett tillgängligt bakbord och trädäck i olika nivåer.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se