Vimanshäll Löjstigen

Fakta

Geografiskt område:  Vimanshäll

Beskrivning

Hoppa mellan stock och sten fram till lekhuset. Gå balansgång på träpålarna i olika höjd vid sandlådan. Spring uppför kullen och sitt bredvid varandra och åk nedför rutschkanan. Kring trädet finns en sittbänk. Ät picknick vid bordet med lång bordskiva. I parken finns även klätterställning med nättak och klättervägg, volträcke, hockeysarg med basketkorgar.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se