Vimanshäll Skalbaggestigen

Fakta

Geografiskt område:  Vimanshäll

Beskrivning

Kom hit med små barn och lek en stund i sandlådan. Ta med hinkar och spadar, skyffla upp sand på bakbordet och baka något gott! Sitt och vila på träbänkarna. Gunga på nyckelpigan eller gunghästen. På sommaren kan man plocka klöverblommor och leta insekter på gräsmattorna.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se