Östra Valla Fridtunaparken

Fakta

Geografiskt område:  Östra Valla

Beskrivning

Mellan busk och blomplanteringar kan man upptäcka olika miljöer och platser för lek. Spring i 60 meters löpbanan, spela schack med pjäser som ligger i lådan och träna i klätterredskap. Fart får barnen i olika piruetter, på gungdjur och gungor. Hitta in i ett lekhus eller ta en paus i lusthusen. Sitt på bänkarna vid blommor och buskar eller lek i sanden. 

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se