Östra Valla Konvaljegatan

Fakta

Geografiskt område:  Östra Valla

Beskrivning

På klätterställningen finns kulisser av en safaritraktor och ett hus med rutschkana. Kom in med hjälp av klätterfästen på rampen. Hitta spännande färg-, form-, och spellekar. På gummimattan ligger en leksten och ett roterande hjul. Innanför staketet kan man gunga eller leka i sanden. Lek vidare på gräsmattan och in på stigen på kullarna inne bland buskarna.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se