Östra Valla Sjöbergsgatan

Fakta

Geografiskt område:  Östra Valla

Beskrivning

Vid de sex tallarna och gräsmattan ligger en liten katt och väntar på att bli klappad av små barn. Sitt ned på bänkarna vid sandlådan, ta med hinkar och spadar och bygg något nytt i sanden. I parken finns även en klätterställning med golv i olika nivåer, klätterstegar och brandstång att glida nedför.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se