Östra Valla Syréngatan

Fakta

Geografiskt område:  Östra Valla

Beskrivning

På sanden i parkmiljön finns plats för barnens lek. Ta fart i gungor, guppa på gungdjur, klättra upp i lekställningen med rutschkana och klättervägg. Lek i sandlådan med sittbänk som på soliga dagar får skugga från det stora trädet. Sitt vid träbänkarna eller lägg ut en picknickfilt på det stora gräsområdet. 

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se